Tento kurz je určený pre večerné štúdium odboru kuchár, kuchárka

Tento kurz je určený pre večerné štúdium odboru daňová sústava.

Tento kurz je určený pre večerné štúdium odboru daňová sústava.

Tento kurz je určený pre večerné štúdium odboru daňová sústava.